Sudrets teaterförening vill bidra till ett rikt kulturliv på södra Gotland
året om och arrangerar därför teater- och musikföreställningar i
Hemse med omnejd framförallt under den kalla och mörka delen av
året. Våra scener är av olika karaktär och storlek från kyrkor eller
caféscen med soppteater till större arrangemang på Rondo i Klinte
hamn eller på Hemsegården och i Gullinsalen på Gotlands
folkhögskola i Hemse.
Maj

Sista tangon i Svedala

Datum: 2017-05-05

Tid: 19:00

Plats: Burgsvik, Grå Gåsen

Biljettinfo: Boka: sudret.tf@riksteatern.se

Sista tangon i Svedala

Datum: 2017-05-06

Tid: 19:00

Plats: Sanda, Sanda Bygdegård

Biljettinfo: Boka: sudret.tf@riksteatern.se